Κλαρινέτο

Η ύλη του κλαρινέτου είναι η παρακάτω:

(ΦΕΚ: 229/57 τεύχος πρώτο)

Προκαταρκτική

Φοίτηση ενός έτους

 

1.      Ασκήσεις, κλίμακες κ.λπ.

2.      Μέθοδοι: Lefévre, Beer, Lange

 

Πρόγραμμα προαγωγικών εξετάσεων

Κλίμακες. Μία σπουδή

Κατωτέρα

Φοίτηση διετής

1.      Κλίμακες κ.λπ. Ασκήσεις.

2.      Μέθοδοι: Parés, Lefévre: III & IV, Klosé, Bärmann.

3.      Σπουδές: Blatt op.21, Müller I & II, Cambaro, Caprices, Cavallini: 30 caprices

4.      Ασκήσεις: Stark I, II, III

5.      Εύκολα κομμάτια και σε διασκευή

 

 

Πρόγραμμα προαγωγικών εξετάσεων

Μία άσκηση. Δύο σπουδές. Μία μελωδία

Μέση

Φοίτηση διετής

1.      Τεχνικά και μελωδικά γυμνάσματα Cambara, Cavallini, Stark.

2.      Γυμνάσματα: arpèges, Barmann: exercises amusants.

3.      Σπουδές: Cavallini I, II, Kroepsch: 40 σπουδές. Σπουδές σε αρχαίες κλίμακες. Wiedermann, Σκίτσα 10 και 11

4.      Konzertstücke: Reissiger, Sobeck, Lindpaintner, Wiedermann.

5.      Κοντσέρτα και Φαντασία: Weber (Κοντσερτίνο), Mozart op. 107, Rummel, Gurlitt, κ.λπ.

6.      Ασκήσεις μεταφοράς από το Κλαρίνο σε σί μπεμόλ σε Κλαρίνο ντό και λά και αντιστρόφως.

 

Πρόγραμμα προαγωγικών εξετάσεων

 

Ένα τεχνικό γύμνασμα. Μία σπουδή. Μέρος κοντσέρτου ή κομμάτι κατ’ επιλογή.

 

 

Ανωτέρα

Φοίτηση τριετής

 

1.      Ασκήσεις (καθημερινές) Bender και BärmannLambelé. Γενικές ασκήσεις σε όλες τις κλίμακες Kroepsch.

2.      Σπουδές: Bender I, II, Τεχνικές μελωδίες του Bärmann, 24 μεγάλες σπουδές σε αρχαίες κλίμακες Stark, ομοίως 24 δεξιοτεχνίες σε αρχαίες κλίμακες Stark, Cavallini, Blancou, Blatt.

3.      Σονάτες: Mendelssohn, Brahms, Draesecke, Reger, Stark: Σονάτα για δύο κλαρίνα.

4.      Κοντσέρτα: Weber, Mozart, Schumann, Spohr, Bärmann, Kalliwoda, Richter, Hanssens, Reissiger, Lindpaintner, Snel, Vogt, Bar, κ.λπ.

5.      Fantasiestücke: Schumann.

6.      Grand duo concertant: Weber, και ανάλογα έργα Ελλήνων συνθετών.

7.      Ασκήσεις σε κλαρίνο μί μπεμόλ (Κουαρτίνο) και σε κλαρίνο μπάσσο.

8.      Ασκήσεις σε σαξόφωνα, σοπράνο, κοντράλτο, τενόρο και βαρύτονο.

9.      Ασκήσεις εκ πρώτης όψεως ανάγνωσησ (Prima vista) και μεταφοράς.

 

 

Γενικά μαθήματα

 

 

1.      Θεωρία, τάξεις τρείς – Σολφέζ, τάξεις τρείς

2.      Αρμονία, τάξεις τρείς – Σολφέζ, τάξεις δύο

3.      Ιστορία της Μουσικής

4.      Πιάνο

5.      Εκ πρώτης όψεως ανάγνωση μουσικού κειμένου (Primavista)

6.      Μεταφορά

7.      Ομαδικές ασκήσεις πνευστών

8.      Ορχήστρα

Comments are closed.