Τι είναι τα arttings;

Τι είναι τα arttings;

Τα lemmings ανήκουν σε μία κατηγορία μικρών τρωκτικών της Αρκτικής. Σύμφωνα με ένα μύθο σε κάποια φάση της ζωής τους, τα lemmings υπακούοντας σε κάποια ακατανίκητη βιολογική παρόρμηση ή λόγω αγελαίας συμπεριφοράς, αυτοκτονούν μαζικάπηδώντας από γκρεμούς. Ύστερα από μακροχρόνιες επαναλαμβανόμενες μεταλλάξεις εξελίχθηκαν στα arttings, τα οποία δεν έχουν πια αυτοκτονικές αλλά καλλιτεχνικές τάσεις, τις οποίες εκδηλώνουν όταν βρεθούν σε ακραίες συνθήκες. Τα arttings εξελίσσονται συνεχώς μέσα από τις καλλιτεχνικές τους ανησυχίες.

Leave a Reply