Βιόλα

Η ύλη της βιόλας είναι η παρακάτω:

(ΦΕΚ: 229/57 τεύχος πρώτο)

Προκαταρκτική

Φοίτηση διετής

 1. Μέθοδοι: Ricordi, Roger, Firket,
 2. Ασκήσεις: Leonard, Dancla: Travail des gammes, Cavalli : Guido per lo studio de la viola.

 

Πρόγραμμα Προαγωγικών εξετάσεων

    Κλίμακες και ένα ή δύο ασκήσεις.

Κατωτέρα

Φοίτηση διετής

     Ασκήσεις και σπουδές Bruni: μέθοδος, οι 25 Études, Herman op. 22, Kreutzer και Fiorillo (σε μεταφορά) κατ’ επιλογή, Kreuz: κλίμακες, 60 Études.

Πρόγραμμα προαγωγικών εξετάσεων

  Βάσει της άνω ύλης και αναλόγως με τις εξετάσεις του βιολιού.

Μέση

Φοίτηση τριετής

    Σε αυτή την τάξη μπορεί να γίνει δεκτός μαθητής αφού τελειώσει τα μαθήματα της κατωτέρας τάξης του βιολιού

 1. Σπουδές: Hoffmeisters, συνέχεια Brun, Fiorillo και Kreuzer, Hugo, von Steiner, Campagnoli,
 2. Κοντσέρτα: David: Concertino σε σολ, Sitt, Rode και Viotti (σε μεταφορά), Kudelsky, Täglichsbeck, Garcin,
 3. Κομμάτια: Schubert: Ballade, Vieuxtemps: Élegie, κομμάτια των Walner, Tibbe, H. Sitt, Rubinstein και ανάλογα έργα Ελλήνων Συνθετών.

 Πρόγραμμα Προαγωγικών εξετάσεων

     Βάσει της παραπάνω ύλης και ανάλογα με τις εξετάσεις του βιολιού.

 Ανωτέρα

Φοίτηση τριετής ή τετραετής

 

 1. Σπουδές: Συνέχεια Campagnoli, Rode, P. Hermann op. 18, Goerinck Σπουδές ορχήστρας, Gaviniés κ.λ.π.,
 2. Κοντσέρτα: Jeno Hubay, H. Sitt, Kreuz, Mozart, κ.λ.π.,
 3. Σονάτες: Bach για βιόλα μόνη (σε μεταφορά), Ariosti, Marcelo, Locatelli, Tartini, Vitali, Händel (σε μεταφορά),Rubinstein, Vieuxtemps, Scharwenka,
 4. Κομμάτια: Bruch, Windsperger, Wallner: Fantaisies, Berlioz: Harold en Italie (Ορχήστρα με σόλο βιόλα), διάφορα έργα βιολιού σε μεταφορά, ανάλογα έργα Ελλήνων Συνθετών,
 5. Γνώση του χειρισμού της Viole damour και κατά το δυνατόν μελέτη έργων για το όργανο αυτό, Van Warfelghem:Romances, Ney: Romanesques κ.λ.π.

Γενικά μαθήματα

 1. Θεωρία, τάξεις τρείς- Σολφέζ, τάξεις τρείς,
 2. Αρμονία, τάξεις τρείς- Σολφέζ, τάξεις δύο,
 3. Μουσική δωματίου (φοίτηση τριετής),
 4. Ιστορία της Μουσικής (φοίτηση διετής),
 5. Πιάνο (μέχρι τη μέση σχολή),
 6. PrimaVista (εκ πρώτης όψεως ανάγνωση) από το 2ο έτος της ανωτέρας σχολής,
 7. Ορχήστρα,
 8. Μορφολογία (φοίτηση ενός έτους),
 9. Επίσης από το δεύτερο έτος της Ανωτέρας Σχολής και για δύο έτη στο Πρακτικό Διδασκαλείο του Ωδείου.

 Απολυτήριες εξετάσεις

Πρόγραμμα Πτυχιακών Εξετάσεων

 1. Μία ή δύο σπουδές κατ’ επιλογή της Επιτροπής, μεταξύ έξι προετοιμασμένων από το πρόγραμμα της Ανωτέρας,
 2. Μία Σονάτα,
 3. Το πρώτο μέρος ενός κλασσικού Κοντσέρτου,
 4. Μέρος Κοντσέρτου από τα οριζόμενα στην Ανωτέρα Σχολή
 5. Ένα ή δύο άλλα έργα από το πρόγραμμα της Ανωτέρας. Η από μνήμη εκτέλεση δεν είναι υποχρεωτική.

Πρόγραμμα Διπλωματικών Εξετάσεων

    Εκτέλεση, υποχρεωτικά από μνήμη, προγράμματος διαρκείας τουλάχιστον μιάμιση ώρας, συμπεριλαμβανομένων:

 1. Κατ’ επιλογή του καθηγητή α) Μια Σονάτα ή β) ένα κλασσικό Κοντσέρτο, είτε το πρώτο μέρος αυτού,
 2. Ένα από τα τεχνικά δύσκολα Κοντσέρτα, από αυτά που αναφέρονται στη διδακτέα ύλη της Ανωτέρας,
 3. Μία Σονάτα ή απόσπασμα Σονάτας ή Παρτίτας του Bach για σόλο βιολί,
 4. Ένα ή δύο ή περισσότερα κομμάτια της ύλης της Ανωτέρας, από τα οποία τουλάχιστον το ένα να είναι μεγάλης τεχνικής δυσκολίας.

Comments are closed.