Κιθάρα

Η ύλη της κιθάρας είναι η παρακάτω:

(ΦΕΚ: 500/87 τεύχος Β’ )

Τάξεις

Στο τμήμα κλασσικής κιθάρας λειτουργούν οι εξής τάξεις:

 1. Προκαταρκτική
 2. Κατωτέρα
 3. Μέση και
 4. Ανωτέρα

Προκαταρκτική

Φοίτηση Διετής 

 1. Μέθοδοι:  E. Pujol No II
 2. Σπουδές: L. Sagreras, M. Carcassi, F.Carulli, F. Sor, N. Coste, E. Pujol, M.Giuliani, D. Aguado και Ελλήνων Συνθετών.
 3. Έργα: Προκλασσικής Περιόδου: F. Trrega, F.Sor, και Ελλήνων Συνθετών.
 4. Κλίμακες: Μείζονες και ελάσσονες μελωδικές σε μία και δύο οκτάβες και κύριες συγχορδίες.
 5. PrimaVista (εκ πρώτης όψεως) εκτέλεση στην κιθάρα των τρεχόντων μαθημάτων του σολφέζ, κλειδί σολ.

 

Πρόγραμμα προαγωγικών εξετάσεων

 1. Μία σπουδή από τη διδαχθείσα ύλη
 2. Ένα έργο από τη διδαχθείσα ύλη
 3. Ένα έργο της επιλογής του εξεταζόμενου
 4. Κλίμακες διδαγμένες στην τάξη.

 Κατωτέρα

Φοίτηση τριετής 

 1. Μέθοδοι: E. Pujol No III
 2. Σπουδές: L. Sagreras, M. Carcassi, F. Sor, N. Coste, E. Pujol, M. Giuliani, D. Aguado, P. Van, De Staak, και Ελλήνων Συνθετών, Brouwer: 10 σπουδές.
 3. Έργα: Προκλασσικής Περιόδου, Κλασσικής και Ρομαντικής περιόδου. H. Villa-Lobos, F. Tarrega. 
 4. Κλίμακες: Μείζονες και ελάσσονες μελωδικές και αρμονικές σε δύο και τρεις οκτάβες. Κύριες συγχορδίες μείζονες και ελάσσονες.
 5. PrimaVista (εκ πρώτης όψεως) εκτέλεση στην κιθάρα των τρεχόντων μαθημάτων σολφέζ, κλειδιά σολ και φα

Πρόγραμμα προαγωγικών εξετάσεων

  Μία σπουδή του F. Sor (Segovia), ή μία σπουδή του E. Pujol (βιβλίο ΙΙΙ) από τις Νο 2,4,5,6,11,14,19,21,23,25,26.

 1. Ένα έργο της Προκλασσικής περιόδου (Αναγέννηση ή Μπαρόκ)
 2. Ένα έργο του F. Tarrega ή ένα έργο του VillaLobos ή Ponce.
 3. Ένα έργο τεχνικής τρέμολο
 4. Κλίμακες διδαγμένες στην τάξη καθώς και κύριες συγχορδίες.

 

Μέση

Φοίτηση τριετής

 1. Μέθοδοι: E. Pujol No IV 
 2. Σπουδές: L. Sagreras No VI, F. Sor (Segovia) Dodson (1-10), N. Coste, Aguado, Tarrega, A. Barrios, L.Brouwer και σπουδές Ελλήνων Συνθετών. 
 3. Κλίμακες: Όλες οι μείζονες  και ελάσσονες αρμονικές και μελωδικές σε δυο και τρεις οκτάβες. Τρίτες, έκτες, όγδοες, δέκατες και αρπίσματα όλων των κλιμάκων.
 4. Έργα:  Προκλασσικής περιόδου, Κλασσικής και Ρομαντικής Περιόδου, έργα σύγχρονων Συνθετών και Έργα Ελλήνων Συνθετών. 
 5. PrimaVista (εκ πρώτης όψεως) εκτέλεση στην κιθάρα των ανωτέρων μαθημάτων του Σολφέζ σε όλα τα κλειδιά.

 

Πρόγραμμα Προαγωγικών Εξετάσεων 

 1. Μία σπουδή του F. Sor (Segovia) από τις 11,12,16,18,19,20
 2. Τρία μέρη από μία σουϊτα του J.S. Bach
 3. Ένα έργο σύγχρονου Συνθέτη
 4. Ένα έργο εκλογής του εξεταζόμενου Έλληνα συνθέτη
 5. Ένα έργο που θα επιλέγεται από την επιτροπή δύο μήνες πριν από την εξέταση
 6. Κλίμακες και Αρπέζ διδασκόμενα στην τάξη

Η ικανότητα χορδίσματος της κιθάρας χωρίς την παρέμβαση τρίτων είναι υποχρεωτική για τον εξεταζόμενο.

Ανωτέρα

Φοίτηση τριετής και άνω

 1. Σπουδές: H. Villa-Lobos, A, Barrios 
 2. Σονάτες: F. Sor, M. Giuliani, N. Paganini, M. Ponce, J. Turina, M.C. Tedesco κ.α
 3. Έργα: J. S. Bach, S.L. Weiss, J. Dowland, F. Sor, M. Giuliani, N. Paganini, F. Mendelssohn, I. Albeniz, E. Granados, A. Barrios, J. Duarte, L. Brouwer, F. Mompou, A. Tasman, G. Brancali, M.C. Tedesco, M. Ponce, J. Rodrigo, L. Berkeley, S. Dodgson, J. Manen, H.W. Henze, J. Turina, M. Torroba, J. Morel, M. Ohana, W. Walton, A. Carlevaro, B. Britten, κ.α. καιΕλλήνων 
 4. Κοντσέρτα: A. Vivaldi, L. Boccherini, M. Giuliani, M.C. Tedesco, M. Ponce, J. Rodrigo, H. Villa-Lobos, L. Brouwer, M. Asrnold, S. Dodgson, A. Lauro  κ.α.

Γενικά Μαθήματα 

Τα μαθήματα στις τάξεις των οποίων οφείλουν να φοιτήσουν κατά την διάρκεια των σπουδών τους οι σπουδαστές της κιθάρας είναι:

 1. Θεωρία, τάξεις τρείς
 2. Αρμονία, τάξεις τρείς
 3. Σολφέζ, τάξεις πέντε
 4. Μουσική δωματίου (Φοίτηση δύο χρόνια)
 5. Ιστορία Μουσικής (Φοίτηση δύο χρόνια)
 6. Μορφολογία ένα χρόνο
 7. Διδασκαλία (σε μαθητή προκαταρκτικής τάξης από μαθητή του Β’ έτους της Ανώτερης τάξης).

Απολυτήριες εξετάσεις

Πρόγραμμα πτυχιακών εξετάσεων

 1. Ένα έργο προκλασσικής περιόδου
 2. Μία από τις ακόλουθες συνθέσεις του J.S. Bach: Lute Suite No 1 (B.W.V. 996, Fuga για Λαούτο (B.W.V. 1000),Prelude & Fuga (B.W.V. 998) ή μία από τις σουίτες του S.L. Weiss.
 3. Ένα ή περισσότερα έργα κλασσικής ή Ρομαντικής περιόδου, διαρκείας όχι μικρότερης των 10’ ή ένα Κοντσέρτο από τους A. Vivaldi, L. Boccerini
 4. Ένα ή περισσότερα έργα Σύγχρονου Συνθέτη, διαρκείας όχι μικρότερης των 10’
 5. Δύο σπουδές H. VillaLobos (1 & 3, 2 & 5, 4 & 7, 6 & 10, 9 & 11, 8 & 12)
 6. Ένα έργο της επιλογής του εξεταζόμενου κατά προτίμηση Ελλήνων συνθετών.

Για τις πτυχιακές εξετάσεις, η εκτέλεση των έργων από μνήμης δεν είναι υποχρεωτική.

Πρόγραμμα Διπλωματικών Εξετάσεων

 1. Ένα έργο Προκλ�

Comments are closed.