Αρμονία

Η ύλη στο τμήμα ειδικού αρμονίας είναι η παρακάτω:

(ΦΕΚ: 229/57 τεύχος πρώτο)

Φοίτηση τριετής

 

Για να γίνει δεκτός μαθητής στην τάξη της Αρμονίας ως Ειδικού, πρέπει να έχει τελειώσει τα μαθήματα της θεωρίας και της αντίστοιχης τάξης Σολφέζ και να έχει τα ανάλογα μουσικά προσόντα. Για τις προϋποθέσεις εγγραφής στο τμήμα του ειδικού αρμονίας, ενημερωθείτε και από την υποσελίδα μας για τις κατατακτήριες εξετάσεις.

 

Πρόγραμμα

 

Ολόκληρη η ύλη της αρμονίας, επί πλέον μελέτη χορικών της Δυτικής Εκκλησίας, των ήχων της Ανατολικής και των νεοελληνικών κλιμάκων και ρυθμών, εναρμόνιση βυζαντινών και δημωδών μελωδιών, αρμονικές τάσεις των σύγχρονων μουσουργών, αναλύσεις από έργα των κλασσικών και νεότερων δασκάλων, αρμονική υπαγόρευση, εναρμόνιση στο πιάνο εύκολου βάσιμου και μελωδίας.

 

 

Γενικά μαθήματα

 

1.      Σολφέζ (μέχρι και την πέμπτη τάξη).

2.      Πιάνο (μέχρι τη Μέση Σχολή).

3.      Γνώσεις απλής αντίστιξης.

4.      Ιστορία της μουσικής.

5.      Χορωδία.

6.      Διδασκαλία για δύο έτη στο πρακτικό διδασκαλείο της σχολής αυτής.

 

Πρόγραμμα πτυχιακών εξετάσεων

  1. Α’ δοκιμασία: Εντός δέκα ωρών, εναρμόνιση δύσκολου βάσιμου.
  2. Β’ δοκιμασία: Εναρμόνιση δεδομένης μελωδίας ή δημώδους άσματος και χορικού (Chorale) εντός οκτώ ωρών, και
  3. Γ’ δοκιμασία: Προφορική εξέταση στην παραπάνω ύλη.
  4. Εναρμόνιση στο πιάνο εύκολου βάσιμου και μελωδίας με μετατροπίες.
  5. Αρμονική υπαγόρευση.

Comments are closed.