Φούγκα

Μαθήματα φούγκας:
        Στη σχολή ανώτερων θεωρητικών του τμήματος φούγκας, διδάσκεται φούγκα τονική και πραγματική, δίφωνη, τρίφωνη, τετράφωνη, διπλή φούγκα, ελεύθερη φούγκα, ανάλυση φυγών του J.S.Bach και άλλων μουσουργών κ.ά.
        Ο υποψήφιος σπουδαστής που θέλει να γραφτεί στα μαθήματα φούγκας θα πρέπει να είναι κάτοχος πτυχίου αντίστιξης με βαθμό τουλάχιστον ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ και να φοιτήσει στο τμήμα για δύο έτη.
        Τα υποχρεωτικά μαθήματα είναι μια σειρά από μαθήματα τα οποία γίνονται παράλληλα και κατά τη διάρκεια των σπουδών του ειδικού μαθήματος της φούγκας και είναι υποχρεωτικά μόνο για τους σπουδαστές που επιθυμούν να διεκδικήσουν τίτλο σπουδών (πτυχίο φούγκας). Αυτά είναι:
  • Ιστορία της μουσικής (2 έτη)
  • Υποχρεωτικό πιάνο (μέχρι περάτωσης μέσης σχολής)
  • Ενορχήστρωση

Comments are closed.