Φλάουτο

Η ύλη του φλάουτου είναι η παρακάτω:

(ΦΕΚ: 229/57 τεύχος πρώτο)

Προκαταρκτική

Φοίτηση ενός έτους

 

1.      Μέθοδος: Böhm, Dorus, Altés

2.      Ασκήσεις: Κöhler op. 33, Terschak op. 131B, Berbiguier: κλίμακες

3.      Κομμάτια: E. Krouke, κ.λπ.

 

Πρόγραμμα προαγωγικών εξετάσεων

 

Κλίμακες, μια σπουδή, ένα μικρό κομμάτι

 

 

Κατωτέρα

Φοίτηση διετής

 

1.      Κλίμακες: Μείζονες και ελάσσονες και arpèges τρίφωνα

2.      Σπουδές: Popp (op. 288) Tillmetz op.52, Andersen op. 33, Drouet I, Κöhler: op. 66 ντουέτα, Κöhler op. 55, Büchner op. 42.

3.      Κομμάτια: Doppler, Andersen κ.λπ.

 

Πρόγραμμα προαγωγικών εξετάσεων

Κλίμακες, δύο σπουδές, ένα ή δύο κομμάτια

 

Μέση

Φοίτηση διετής

1.      Εξακολούθηση κλιμάκων (Dorns, Briccialdi) και arpèges τετράφωνα

2.      Γυμνάσματα: Drouet

3.      Σπουδές: Andersen op. 30, Sousmann, I, Hahocker op. 7, Popp χαρακτηριστικές σπουδές op. 280, Böhm, Hermann, Furstenau 1, Reichert op. 5.

4.      Σονάτες: Haendel, Haydn, Marcello.

5.      Κομμάτια: Andersen, Doopler, Hahocker, Κöhler, Ary van Leeuwen, Lothar, Kempter.

Για δύο φλάουτα: Mozart, Röhrich, op 38.

Για δύο φλάουτα: Tulou, Kuhlau, Kummer, και ανάλογα έργα Ελλήνων συνθετών

 

 

Πρόγραμμα προαγωγικών εξετάσεων

 

Κλίμακες κ.λπ. Γυμνάσματα. Μιά ή δύο σπουδές. Ένα ή δύο κομμάτια, είτε μία σονάτα και ένα κομμάτι

 

Ανωτέρα

Φοίτηση τριετής

 

1.      Κλίμακες και arpèges: μεθ’ εβδόμης. Συνέχιση ασκήσεων Reichert.

2.      Σπουδές: Furstenau op. 15, Andersen op. 15, Sousmann op. 105, Andersen op. 60, Schindler. Σπουδές Bach.

3.      Σονάτες: J.S. Bach, Haendel, Hummel, Ph. Em. Bach, Jarnach.

4.      Κοντσέρτα: Mozart, Ph. Em. Bach, Spohr, Langer, Andersen, Furstenau, Büchner, Vehey, Wunderlich, Chaminade: Κοντσερτίνο κ.λπ.

5.      Κομμάτια: Mozart, Schubert, Widor, Godard, Jadassohn, Doppler, Andersen, Böhm, Van Leeuwen, Terschnak, Hoffmann, Briccialdi.

Διωδίες: F. Doppler, C. Doppler.

Τρίο: André, Walkiers, κ.α.

Κουαρτέτα: Walkiers, Kuhlau, κ.α.

Ασκήσεις ορχήστρας: Prill κ.α. Ομοίως επί διαφόρων έργων μεγάλων σύγχρονων συνθετών.

Ασκήσεις μεταφοράς χωριστά είτε σε διωδία

Ασκήσεις επί μικρού πλαγίαυλου (Piccolo) και ανάλογα έργα Ελλήνων συνθετών.

 

Γενικά μαθήματα

 

1.      Θεωρία, τάξεις τρείς – Σολφέζ, τάξεις τρείς

2.      Αρμονία, τάξεις τρείς – Σολφέζ, τάξεις δύο

3.      Ιστορία της Μουσικής

4.      Πιάνο

5.      Εκ πρώτης όψεως ανάγνωση μουσικού κειμένου (Primavista)

6.      Μεταφορά

7.      Ομαδικές ασκήσεις πνευστών

8.      Ορχήστρα

Comments are closed.