Κοντραμπάσο

Η ύλη του βαθύχορδου (κοντραμπάσου) είναι η παρακάτω:

(ΦΕΚ: 229/57 τεύχος πρώτο)

Προκαταρκτική

Φοίτηση ενός έτους

Μέθοδος Simandl I

 

Πρόγραμμα Προαγωγικών εξετάσεων

 

Εκτέλεση δύο ασκήσεων από τη διδαχθείσα ύλη

Κατωτέρα

Φοίτηση ενός έτους

 

1.    Μέθοδος: Simandl 2ον τεύχος 2.    Πρακτικές ασκήσεις: Hause-Bernier 3.    Σπουδές: Simandl: 30 Σπουδές, Hrabě Simandl: 86 Σπουδές, Bottesini, Hause,Montanari, κατ’ επιλογή.

Πρόγραμμα προαγωγικών εξετάσεων

  Μία άσκηση και δύο σπουδές από τα παραπάνω.

Μέση

Φοίτηση διετής

  1.    Συνέχεια των τεχνικών ασκήσεων, Κλίμακες. 2.    Σπουδές: Simandl, Hrabě, Bottesini, Montanari, Hause, Negré, Labro: Grandes Études, Hrabě Simandl: 86, II, Dauthage: 20 Μελωδικές ασκήσεις,  Dauthage: Κλίμακες και συγχορδίες, Σπουδές ορχήστρας,Müller: Repertoire (Symphonies, Ouvertures), κ.λ.π., SimandlLibon: 12 Σπουδές μεταφοράς, 3.      Μουσικά κομμάτια κλασσικών και νεότερων συνθετών.

 

Πρόγραμμα προαγωγικών εξετάσεων

  Κλίμακες, μία σπουδή και ένα κομμάτι.

Ανωτέρα

Φοίτηση τριετής

  1.      Μέθοδοι: Simandl III, τεύχος Hochschule, Vanderheyden: Éxercises Pratiques, 2.      Σπουδές: Bottesini, GregoraSimandl I, II, III, Hrabě: 28 Ασκήσεις μεταφοράς, KreutzerSimandl: 18 Σπουδές, Dauthage: 12 Technische Übungen και 24 Σπουδές σε όλες τις κλίμακες, Negré: 24 Σπουδές, Simandl:Gradus Parnassum I, II, Montanari και Hrabě: KonzertEtuden, 3.      Κοντσέρτα και κομμάτια: των Bottesini, Dauthage, Gouffeé, Mišek, Legner, Geissel, Stein, Simandl,Piretto, Loska, Liovski, Vermst, Abert, Scontrini, Mozart: Aria, Schwabe: Cavatine, Maresch: Polonaise,Bruno Keil: Solo mit Variationen, Dauthage: Sinfonietta για βαθύχορδο και βιολί, 4.      Καθ’ όλη τη διάρκεια των σπουδών, ασκήσεις ορχήστρας, μεταφοράς, κ.λ.π., 5.      Σπουδές σε βαθύχορδο με πέντε χορδές (Dauthage), ως επίσης ομαδικές ασκήσεις σε δύο ή περισσότερα βαθύχορδα.

Γενικά Μαθήματα Γενικά μαθήματα

 

1.      Θεωρία, τάξεις τρείς- Σολφέζ, τάξεις τρείς, 2.      Αρμονία, τάξεις τρείς- Σολφέζ, τάξεις δύο, 3.      Μουσική δωματίου (φοίτηση τριετής), 4.      Ιστορία της Μουσικής (φοίτηση διετής), 5.      Πιάνο (μέχρι τη μέση σχολή), 6.      PrimaVista (εκ πρώτης όψεως ανάγνωση) από το 2ο έτος της ανωτέρας σχολής, 7.     Ορχήστρα, 8.      Μορφολογία (φοίτηση ενός έτους), 9.      Επίσης από το δεύτερο έτος της Ανωτέρας Σχολής και για δύο έτη στο Πρακτικό Διδασκαλείο του Ωδείου.

Απολυτήριες εξετάσεις

 Πρόγραμμα Πτυχιακών και Διπλωματικών εξετάσεων

Βάσει της παραπάνω οριζόμενης για την Ανωτέρα Σχολή ύλη και ανάλογα προς το πρόγραμμα των πτυχιακών και διπλωματικών εξετάσεων του βιολιού.

Comments are closed.