Βιολοντσέλο

Η ύλη του βιολοντσέλου είναι η παρακάτω:

(ΦΕΚ: 229/57 τεύχος πρώτο)

Προκαταρκτική

Φοίτηση διετής

Μέθοδοι: Massau: Cours préparatoire deVioloncelle, Werner: op. 12, I, Cornelis, Liégeois:Le premier pas du Violoncelliste, DotzauerLoeb:Études faciles I, Schröder: Die Ersten Übungen.

 Πρόγραμμα προαγωγικών εξετάσεων

Κλίμακες, μία άσκηση και μία μελωδία από τα παραπάνω.

 

Κατωτέρα

Φοίτηση διετής

 

Μελέτη των θέσεων και των διαφόρων κλιμάκων (G. Schröder),

 1. Ασκήσεις: Dotzauer: 100  Études pour le pouce, J. Werner: op. 12, II, III,
 2. Σπουδές: Dotzauer-Loeb: ΙΙ, Battanchon op. 4, I, Kümmer: op. 37, Potjaner (Loeb): I, II, Bandiot- Schröder: 23 Studien I,
 3. Σονάτες: Romberg: 3 Sonaten op. 43, Dotzauer- Schröder:  3 Sonaten, Breval:  6 Sonaten, Mozart: Sonaten für 2 Celli

Πρόγραμμα προαγωγικών εξετάσεων

Κλίμακες, δύο σπουδές, μία σονάτα ή δύο μέρη αυτής

 Μέση

Φοίτηση τριετής

 

 1. Ασκήσεις: J. Werner IV, συνέχεια των κλιμάκων, Schröder,
 2. Σπουδές: DotzauerLoeb ΙΙΙ, Battanchon II, Grützmacher: I, Schröder: Tonlersterstudien II, Franchomme:op 26,I,II, Popper: op. 76, No 2 Études, Rebaud: 12 Études,
 3. Κοντσέρτα: Romberg: Concertinos, 2 Concerto, Goltermann: Concerto op. 65, Klengel: Concerto op. 7 & 10,Davidoff, Schröder, Boccherini, Marcello (mi mineur) κ.α.,
 4. Κομμάτια: Για δύο βιολοντσέλλα του Romberg κ.λ.π. και ανάλογα έργα Ελλήνων Συνθετών.

 

 

Πρόγραμμα προαγωγικών εξετάσεων

 

 1. Κλίμακες σε τρίτες και όγδοες,
 2. Δύο σπουδές από τις παραπάνω,
 3. Το πρώτο μέρος ενός Κοντσέρτου από τα παραπάνω,
 4. Ένα μέρος Κοντσέρτου ή άλλον κομμάτι οριζόμενο ένα μήνα τουλάχιστον πριν από τις εξετάσεις.

 

Ανωτέρα

Φοίτηση τριετής

 

 1. Ασκήσεις: Κλίμακες, κατά τρίτες, έκτες και όγδοες (Loeb), P. Bazelaire: Gammes et arpèges,
 2. Σπουδές: DotzauerLoeb: IV, Duport: 21 Études, Battanchon: III, IV, Schröder: III, Franchomme: op. 7,Kummer: op. 44, Popper: op 76, 73, Dotzauer: op 155, Grützmacher: op. 38, II, Romberg: op. 33, Lee: op. 105, Merk: op. II, Swert: op. 7,
 3. Κοντσέρτα: Somberg, Davidoff, Klengel, Popper, Servais, Piatti, SaintSaëns, Schumann, Molique, Haydn, Dvořák, Lalo, Goltermann, Dietrich, Grützmacher, Fitzenhagen, Hoffmann, Sitt, Lindner, Klughardt,Raff, De Swert, Volkmann,

Για δύο βιολοντσέλλα, Κοντσέρτο Moor.

Για βιολί και βιολοντσέλλο op. 102, J. Brahms.

 1. Σονάτες: Bach, Bocherini, Sammartini, Beethoven: op. 5 No I, II,  κ.λ.π.
 2. Κομμάτια: Sevais: 6 Caprices, Werner: 12 Caprices, Grützmacher: op. 38, Franchomme: op. 7, Piatti: op. 25,Bach: Suiten für Cello allein, διάφορα των Popper, Servais, Klengel, Romberg, Davidoff, Goldermann και τωνSaint-Saëns, Bruch, Bargiel, Cui, Hoffmann, Ritzenhagen, Grützmacher, Rheinberger, Zenger.

Για πιάνο και βιολοντσέλλο Chopin: Polonaise

Για τρία βιολοντσέλλα και πιάνο ή ορχήστρα Popper: Requiem, και ανάλογα έργα Ελλήνων Συνθετών.

Γενικά μαθήματα

1.      Θεωρία, τάξεις τρείς- Σολφέζ, τάξεις τρείς,

2.      Αρμονία, τάξεις τρείς- Σολφέζ, τάξεις δύο,

3.      Μουσική δωματίου (φοίτηση τριετής),

4.      Ιστορία της Μουσικής (φοίτηση διετής),

5.      Πιάνο (μέχρι τη μέση σχολή),

6.      PrimaVista (εκ πρώτης όψεως ανάγνωση) από το 2ο έτος της ανωτέρας σχολής,

7.     Ορχήστρα,

8.      Μορφολογία (φοίτηση ενός έτους),

9.      Επίσης από το δεύτερο έτος της Ανωτέρας Σχολής και για δύο έτη στο Πρακτικό Διδασκαλείο του Ωδείου.

Απολυτήριες εξετάσεις

Πρόγραμμα Πτυχιακών και Διπλωματικών εξετάσεων

Βάσει της παραπάνω οριζόμενης για την Ανωτέρα Σχολή ύλη και ανάλογα προς το πρόγραμμα των πτυχιακών και διπλωματικών εξετάσεων του βιολιού.

Comments are closed.