Αντίστιξη

Η ύλη της αντίστιξης είναι η παρακάτω:

(ΦΕΚ: 229/57 τεύχος πρώτο)

Φοίτηση διετής – Τάξεις δύο

Για να γίνει δεκτός μαθητής στην τάξη της Αντίστιξης πρέπει να κατέχει πτυχίο Ειδικού Αρμονίας, με βαθμό τουλάχιστον “λίαν καλώς”.

 

Πρόγραμμα

1.      Πρώτη τάξη:

Όλα τα είδη της απλής αντίστιξης μέχρι της τετράφωνης επί δεδομένου μέλους (cantus firmus), επισταμένη μελέτη των τόνων της Δυτικής Εκκλησίας και των ήχων της Ανατολικής και εναρμόνιση χορικών. Αντιστικτική επεξεργασία επί απλών Βυζαντινών και δημωδών μελωδιών.

2.      Δεύτερη τάξη:

Πεντάφωνη, εξάφωνη, επτάφωνη και οκτάφωνη απλή αντίστιξη, μίμιση, παντός έιδους κανόνες, διπλή, τριπλή και τετραπλή αντίστιξη, πεποικιλμένος κανόνας, πεποικιλμένο χορικό, διπλή χορωδία, αντιστικτική επεξεργασία επί απλών Βυζαντινών και δημωδών μελωδιών και σύνθεση από το μαθητή παρόμοιων βυζαντινού και νεοελληνικού ύφους, αντιστικτικές αναλύσεις έργων αρχαίων και νεότερων δασκάλων.

 

Γενικά μαθήματα

 

1.      Πιάνο (από το πρόγραμμα της Μέσης Σχολής)

2.      Ιστορία της Μουσικής

3.      Μορφολογία

4.      Οργανολογία

5.      Διδασκαλία στο πρακτικό διδασκαλείο της σχολής αυτής.

 

Πρόγραμμα πτυχιακών εξετάσεων

 

Αντιστικτική επεξεργασία δοθείσης μελωδίας.

Σύνθεση πεποικιλμένου κανόνος και πεποικιλμένου χορικού, βάσει διαγράμματος και χορικού.

Σύνθεση διπλής χορωδίας

Read More

Φούγκα

Μαθήματα φούγκας:
        Στη σχολή ανώτερων θεωρητικών του τμήματος φούγκας, διδάσκεται φούγκα τονική και πραγματική, δίφωνη, τρίφωνη, τετράφωνη, διπλή φούγκα, ελεύθερη φούγκα, ανάλυση φυγών του J.S.Bach και άλλων μουσουργών κ.ά.
        Ο υποψήφιος σπουδαστής που θέλει να γραφτεί στα μαθήματα φούγκας θα πρέπει να είναι κάτοχος πτυχίου αντίστιξης με βαθμό τουλάχιστον ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ και να φοιτήσει στο τμήμα για δύο έτη.
        Τα υποχρεωτικά μαθήματα είναι μια σειρά από μαθήματα τα οποία γίνονται παράλληλα και κατά τη διάρκεια των σπουδών του ειδικού μαθήματος της φούγκας και είναι υποχρεωτικά μόνο για τους σπουδαστές που επιθυμούν να διεκδικήσουν τίτλο σπουδών (πτυχίο φούγκας). Αυτά είναι:
  • Ιστορία της μουσικής (2 έτη)
  • Υποχρεωτικό πιάνο (μέχρι περάτωσης μέσης σχολής)
  • Ενορχήστρωση

Read More